Zawody

Krótka informacja o zawodach, na które jest i będzie popyt na rynku pracy, pomogą ci w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Specjaliści

PROGRAMISTA APLIKACJI

osoba tworząca w wybranym języku programowania i zgodnie z przyjętym procesem wytwórczym aplikacje komputerowe realizujące określone zadania

 1. ŚRODOWISKO PRACY
  1. Kod zawodu
   251401 Programista aplikacji
  2. Zadania i czynności
   • tworzenie algorytmów zgodnych z projektem rozwiązania i zapewniających funkcjonalność systemu
   • wytwarzanie kodu oprogramowania spełniającego kryteria inżynierii oprogramowania
   • opracowywanie szczegółowej dokumentacji technicznej wytwarzanego kodu źródłowego
   • przeprowadzanie testów jednostkowych i integracyjnych oraz usuwanie błędów w kodzie źródłowym
   • świadczenie wsparcia merytorycznego dla Klienta w zakresie wytworzonego oprogramowania
  3. Miejsce i warunki pracy
   • laboratoria komputerowe jednostek IT instytucji wytwarzających oprogramowanie zarówno dla odbiorców zewnętrznych, jak i dla własnych potrzeb
   • we własnym zakresie (praca zdalna) jako tzw. freelancerzy
  4. Narzędzie pracy
   • zintegrowane środowisko komputerowe (sprzęt, peryferia, system operacyjny)
   • edytory kodu źródłowego, kompilatory, debugery
   • oprogramowanie dodatkowe: systemy kontroli wersji, narzędzia CASE, oprogramowanie biurowe i komunikacyjne (email)
 2. WYMAGANIA ZAWODU
  1. Warunki psychofizyczne
   • zmysł analityczny
  2. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
   • brak szczególnych
  3. Charakterystyka kompetencji dla zawodu
   Kompetencje miękkie i twarde
   • znajomość technik tworzenia i zapisu algorytmów w formie instrukcji przeznaczonych do wykonania na komputerze
   • znajomość języków programowania i narzędzi zapisu kodu źródłowego
   • znajomość technologii i cyklu wytwarzania oprogramowania
   • znajomość baz danych i składni języka SQL
   • znajomość specjalistycznych narzędzi wspomagających proces wytwarzania oprogramowania (narzędzia CASE, kompilatory, debugery, narzędzia testujące i zapewniające kontrolę wersji)
   • szeroka wiedza z zakresu inżynierii oprogramowania
   • umiejętności czytania dokumentacji technicznej
   • elastyczność, kreatywność
   • myślenie analityczne
 3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
  1. Ścieżki kształcenia oraz uzyskane kwalifikacje
   • szkoła średnia
   • szkoły policealne, studia informatyczne (licencjackie lub magisterskie)
  2. Instytucje kształcące
   • policealne szkoły informatyczne
   • techniczne uczelnie wyższe / Politechniki
    • informatyka
    • inżynieria oprogramowania
    • elektroniczne przetwarzanie danych
powrót do listy zawodów
Przejdź na początek